rozstąpić się


rozstąpić się
Rozstąp się, ziemio «zwrot używany w sytuacji, kiedy nie można czegoś znaleźć, kiedy coś zginęło, przepadło bez śladu, jakby się pod ziemię zapadło»

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • rozstąpić się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}rozstępować się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozstąpić się — dk VIa, rozstąpić siępi się, rozstąpić sięstąp się, rozstąpić siępił się rozstępować się ndk IV, rozstąpić siępuje się, rozstąpić siępuj się, rozstąpić sięował się 1. «o dwóch lub więcej osobach (rzadziej o zwierzętach): usunąć się na boki,… …   Słownik języka polskiego

  • rozstępować się — → rozstąpić się …   Słownik języka polskiego

  • rozstępować się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, rozstępować siępuje się {{/stl 8}}– rozstąpić się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, rozstępować siępi się {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o grupie ludzi: rozsuwać się na boki, tworząc… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ziemia — 1. Chodzić, stąpać (mocno, twardo) po ziemi; trzymać się ziemi «być realistą»: Obdarzony wrażliwością dziecka, twardo chodzi po ziemi – jest konkretny, punktualny – i wbrew pozorom – nieśmiały. Przekrój 51/2000. Imponowała mi poczuciem… …   Słownik frazeologiczny

  • otworzyć — dk VIb, otworzyćrzę, otworzyćrzysz, otwórz, otworzyćrzył (otworzyćwarł), otworzyćrzony a. otwarty otwierać ndk I, otworzyćam, otworzyćasz, otworzyćają, otworzyćaj, otworzyćany 1. «odemknąć coś zamkniętego przez przekręcenie sprężyny zamka,… …   Słownik języka polskiego

  • strona — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. stronanie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} każda z płaszczyzn ograniczająca coś; bok, ściana, krawędź; także przestrzeń wokół tej płaszczyzny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Północna,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozsunąć — dk Vb, rozsunąćnę, rozsunąćniesz, rozsunąćsuń, rozsunąćnął, rozsunąćnęła, rozsunąćnęli, rozsunąćnięty, rozsunąćnąwszy rozsuwać ndk I, rozsunąćam, rozsunąćasz, rozsunąćają, rozsunąćaj, rozsunąćał, rozsunąćany 1. «odsuwając rozdzielić, rozłączyć… …   Słownik języka polskiego